Nhân viên

ThS. Đinh Thị Thanh Thuý là Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS (CREATA), Đại học Y Hà Nội. Cô nhận học bổng phát triển của chính phủ Úc cho chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng tại trường Đại học Flinders. Cô kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý các nghiên cứu điền dã dân tộc học, nghiên cứu định tính và nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên các nhóm đối tượng nguy cơ cao và các nhóm dễ bị tổn thương như nhóm người sử dụng ma tuý, bệnh nhân AIDS và các nhóm dân tộc thiểu số. Hiện nay, cô tham gia các nghiên cứu liên quan đến việc cung cấp mô hình/chiến lược điều trị nghiện mới, lồng ghép điều trị nghiện chất và điều trị ARV, điều trị ARV sớm cho người nghiện chích ma tuý, và nghiên cứu chính sách về ma tuý ở Việt Nam. Mối quan tâm của cô là làm thế nào để cung cấp mô hình điều trị toàn diện cho người nghiện chích ma tuý ở Việt Nam. 

CN. Trần Tuyết Trinh là điều phối viên về hành chính tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS , Trường Đại học Y Hà Nội.  Hiện tại cô đang điều phối các hoạt động hành chính cũng như chuẩn bị logistic cho các khóa học của Trung tâm. Trinh đã hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế và Ngoại ngữ tại các trường Đại học Thương Mại ( năm 2001) và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (năm 2002). Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho công ty xây dựng Shimizu của Nhật Bản và  cô bắt đầu làm việc tại Trung tâm năm 2011.

Cử nhân Triệu Thị Thu Thảo tốt nghiệp trường Đại học Y Tế Công Cộng, chuyên ngành Truyền thông giáo dục và Nâng cao sức Khỏe vào năm 2014. Hiện nay cô đang công tác tại Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị Nghiện chất và HIV tại Việt Nam (VHATTC) tại vị trí trợ lý đào tạo. 

ThS. Nguyễn Hữu Anh tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội vào năm  2006 và nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2012. ThS. Hữu Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực về Sức khỏe tình dục, HIV/STIs, Nghiện chất... Hiện nay, ThS. Hữu Anh đang phụ trách mảng đào tạo và hỗ trợ kĩ thuật trong tư vấn của Trung tâm Chuyển giao công nghệ điều trị Nghiện chất và HIV Việt Nam (VHATTC) và cũng là trưởng nhóm Giáo dục sức khỏe của phòng khám Sống Hạnh Phúc (SHP) thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS.

BS. Nguyễn Bích Diệp tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2010 và bác sỹ nội trú chuyên ngành Y học dự phòng năm 2013 tại trường Đại học Y Hà Nội. BS. Diệp hiện là giảng viên của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị nghiện chất và HIV (VHATTC), đồng thời tham gia điều trị tại phòng khám methadone quận Đống Đa, Hà Nội. Lĩnh vực quan tâm của cô, bên cạnh công tác điều trị, là triển khai các nghiên cứu và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị mới trong linh vực nghiện chất.