Thứ hai, 10/07/2017 | 10:27

Tài liệu khuyến cáo cho Nhân viên Y tế Trong Điều trị bệnh nhân lạm dụng Methamphetamine

Tài liệu khuyến cáo cho Nhân viên Y tế Trong Điều trị bệnh nhân lạm dụng Methamphetamine
Các khuyến cáo này không nhằm mục đích đưa ra các hướng dẫn thực hành hoặc được sử dụng như tài liệu pháp lý do các thực hành lâm sàng cần dựa trên từng bệnh nhân cụ thể và trên bằng chứng khoa học mà các nền tảng đó thay đổi theo thời gian. Các vấn đề được thảo luận ở đây chỉ là các khuyến cáo, vì vậy không thể đảm bảo áp dụng điều trị thành công trên tất cả bệnh nhân. Tài liệu này có thể không bao gồm tất cả các mô hình điều trị hiệu quả; và, một số mô hình điều trị không hiệu quả đã không được đưa vào đây.
Những người đưa ra quyết định mô hình điều trị có thể dựa vào các nguồn bằng chứng khác (ví dụ gia đình, các viện pháp lý có liên quan, và các vấn đề khác nữa) để áp dụng cho từng trường hợp người bệnh. 
Cục Khám, chữa bệnh Thái Lan mời các chuyên gia như các giáo sư tâm thần, giáo sư về điều dưỡng, các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, các thầy thuốc của Cục, và các bên có liên quan từ tất cả các cấp của hệ thống y tế tham gia dự án này.
Trên thực tế, các bằng chứng về lĩnh vực này còn quá ít so với mức độ nghiêm trọng của nghiện chất ở Thái lan. Mục đích của chúng tôi là thu thập tất cả các bằng chứng, cùng với ý kiến chuyên gia và các khía cạnh trong ứng dụng để tập hơp thông tin hữu dụng cho tất cả nhân viên y tế. Chúng tôi cũng cố minh họa sự kết nối của hệ thống.
Theo cách này, bất kỳ ai cũng có thể xác định được vị trí của mình trong hệ thống điều trị và chọn được cách áp dụng điều trị một cách thích hợp theo đúng bối cảnh. Hơn nữa, các khuyến cáo này cũng chỉ ra các vấn đề quan trọng cần phải nghiên cứu thêm, và đây cũng là các thông tin quan hữu ích cho các nhà nghiên cứu. Các khuyến cáo này sẽ được cập nhật khi có thêm bằng chứng hoặc tình hình dịch tễ nghiện chất có thay đổi. 
Mục