Thứ tư, 02/08/2017 | 14:42

Sổ tay hỏi đáp về Bảo hiểm Y tế xã hội

Sổ tay hỏi đáp về Bảo hiểm Y tế xã hội
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt, mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện 
công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Với những ý nghĩa trên, Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu Sổ tay hỏi đáp về bảo hiểm y tế xã hội tới quý bạn đọc. 
(Nguồn dẫn - Cục Phòng, chống HIV/AIDS