Thứ hai, 29/10/2018 | 10:07

Tài liệu tập huấn lớp Methadone nâng cao, khóa từ 23 - 25.10.2018

Từ ngày 23-25/10/2018, tại Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Trung tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV – Đại học Y Hà Nội đã tổ chức thành công lớp tập huấn Methadone nâng cao.

Tài liệu tập huấn lớp Methadone nâng cao, khóa từ 23 - 25.10.2018 có thể được tải tại đây. ( phiên bản này đã được chỉnh sửa và cập nhật lại)

Tải xuống
Tải xuống