Thứ sáu, 02/11/2018 | 10:16

Tài liệu tập huấn của khóa "Can thiệp gia đình đa chiều"

Tài liệu tập huấn của khóa
Trong thời gian 29/10/2018 - 02/11/2018, khóa tập huấn về "Can thiệp gia đình đa chiều" đã được tổ chức tại Đại Học Y Hà Nội.
 
Tài liệu tập huấn của lớp có thể được tải tại đây (tiếng việt và tiếng anh).
Tải xuống
Tải xuống