Thứ năm, 15/06/2017 | 18:21

Họp Ban Cố vấn cuộc thi viết về trải nghiệm phục hồi năm 2017

Họp Ban Cố vấn cuộc thi  viết về trải nghiệm phục hồi năm 2017

Ngày 2/6/2017, tại trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất và HIV đã tổ chức cuộc họp Ban cố vấn cuộc thi “Trải nghiệm phục hồi”. Cuộc họp Ban cố vấn lần thứ III này có sự tham gia của các thành viên đến từ các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực điều trị nghiện chất tại Việt Nam như Cục phòng chống HIV/AIDS , Bộ LĐTB và XH, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, Cơ quan Quản lý dịch vụ nghiện chất và Sức khoẻ tâm Thần Hoa Kỳ (SAMHSA), Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI),  và Mạng lưới người sử dụng ma tuý tại Việt  Nam (VNPUD). Tại cuộc họp, các thành viên Ban cố vấn đã thảo luận và đưa ra các tiêu chí chấm điểm cho bài thi, thể lệ bình chọn qua mạng xã hội và hình thức công bố kết quả cuộc thi.

Cuộc thi chính là một cơ hội lớn để chia sẻ những trải nghiệm của người bệnh trong quá trình phục hồi từ lạm dụng nghiện chất, cũng như gắn kết các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực này. Dự kiến, kết quả cuộc thi sẽ được công bố rộng rãi trong các sự kiện hưởng ứng tuần lễ “Ngày Quốc Gia Phòng chống Ma túy” 26/6 sắp tới.