Thứ ba, 23/10/2018 | 10:39

Buổi sinh hoạt khoa học định kỳ: "Thách thức của điều trị methadone: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam"

Buổi sinh hoạt khoa học định kỳ:

  Ngày 04/10/2018, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ điều trị Nghiện chất và HIV, miền Bắc (NVH-ATTC) - Đại học Y Hà Nội đã có buổi sinh hoạt khoa học định kỳ về chủ đề "Thách thức của điều trị methadone: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam".

 
Buổi sinh hoạt khoa học có sự góp mặt của GS. Miriam Komaromy, Đại Học New Mexico và Fulbright Fellowship tại Đại Học Y Hà Nội.
 
Mục đích của hội thảo này là chia sẻ và cập nhật các kiến thức liên quan đến điều trị Methadone. Việc này sẽ giúp đảm bảo sự thống nhất về định hướng, mục tiêu, triển khai nghiên cứu cũng như kế hoạch hoạt động và báo cáo dữ liệu phù hợp với xu hướng nghiên cứu của thế giới.