Thứ ba, 23/10/2018 | 11:07

Buổi họp triển khai hệ thống ECHO tại Đại Học Y Hà Nội

Buổi họp triển khai hệ thống ECHO tại Đại Học Y Hà Nội
Ngày 10/10/2018, buổi họp về triển khai ECHO tại trường Đại Học Y Hà Nội đã được diễn ra.
 
Cùng tham gia họp, có các đại diện của trường Đại Học Y Hà Nội: GS. TS. Tạ Thành Văn, Phó Hiệu Trưởng; TS. Tạ Văn Khoái, Phó Hiệu Trưởng; PGS. TS. Lê Minh Giang, trưởng phòng Quản lý Khoa học Công Nghệ; PGS. TS. Đoàn Quốc Hưng, trưởng phòng Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học; ThS. Lê Thị Ngọc Anh, trưởng phòng Công nghệ thông tin; ThS. Phạm Xuân Thắng, trưởng phòng Tài Chính Kế Toán; PGS. TS. Lê Thị Hoàn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội; PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Phòng Kế hoạch Tổng hợp. Ngoài ra, còn có mặt của GS. Miriam Komaromy, Đại Học New Mexico, Hanoi Medical University Fullbright Fellows.
 
Trong buổi họp, đầu tiên bài bài giới thiệu của GS. Miriam Komaromy về hệ thống ECHO ở Mỹ. Tiếp đó, PGS.TS. Lê Minh Giang trình bày về một số kết quả ban đầu triển khai ứng dụng mô hình ECHO trong đào tạo cán bộ can thiệp sử dụng Methamphetamine ở Hà Nội. Cuối cùng, phần thảo luận chung của ban điều hành đã đưa ra kết luận sẽ tích hợp hệ thống ECHO vào các hệ thống hiện có ở nhà trường.