Thứ sáu, 14/12/2018 | 22:25

Khóa tập huấn về "Kiến thức về tái nghiện và dự phòng tái nghiện"

Khóa tập huấn về
Ngày 14/12/2018, tại Đại Học Lao Động - Xã Hội, Hà Nội đã diễn ra khóa tập huấn về "Kiến thức về tái nghiện và dự phòng tái nghiện". 
 
Khoá học được giảng dạy bởi thạc sỹ Julie Rosen, Sage Neuroscience Center, Albuquerque, New Mexico. Bà đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực sức khỏe tâm thần, sử dụng nghiện chất, HIV, xây dựng và thực hiện các chương trình can thiệp.
 
Khóa học có sự tham gia của các giảng viên tới từ Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Lao Động Xã Hội, và trưởng nhóm của một số CBO trên địa bàn Hà Nội.