01/03/2013 - Loạt bài giảng
Loạt bài giảng khoa học/ y học điều trị nghiện chất: “Điều trị nghiện chất trên bệnh nhân HIV” – PGS. Todd Korthuis- Đại học Sức khoẻ và khoa học Oregon, Hoa Kỳ)... Xem thêm
07/01/2013 ~ 08/01/2013 - Loạt bài giảng
Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “ Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật điều trị nghiện chất trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam (VHATTC)” do trường Đại học Y Hà Nội (HMU) triển khai với s... Xem thêm
20/12/2012 ~ 22/12/2012 - Đào tạo
Nội dung của khoá học này nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về giới, tình dục, sức khỏe tình dục và các vấn đề liên quan trong quá trình làm việc với nhóm nam bán dâm đồng tí... Xem thêm
11/12/2012 ~ 12/12/2012 - Đào tạo
Khóa học “Chất gây nghiện và xã hội” sẽ cập nhật các kiến thức dựa trên bằng chứng về ma túy và các vấn đề văn hóa – xã hội liê...... Xem thêm