12/10/2012 - Loạt bài giảng
Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Buổi trình bày của PGS.BS Gavin Bart với chủ đề “ Điều trị nghiện ma túy: Một cách nhìn mới” tại Hà Nội.... Xem thêm
24/09/2012 ~ 28/09/2012 - Đào tạo
Mục đích: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất thuộc Đại học Y Hà Nội, với mục tiêu nâng cao năng lực cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiện chất và HIV, tổ chức khó... Xem thêm
10/09/2012 ~ 15/09/2012 - Đào tạo
Được sự cho phép và ủng hộ của Cục Phòng Chống HIV/AIDS- Bộ Y tế tại công văn số 107/AIDS-DP ngày 24 tháng 2 năm 2011 về công tác đào tạo nhân lực cho chương trình Methadone v&agrav...... Xem thêm
19/07/2012 ~ 23/07/2012 - Đào tạo
Để nâng cao năng lực cho cán bộ công tác tại các cơ sở điều trị Methadone sẽ được triển khai trong năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS - Trường Đại học Y Hà Nội  tổ...... Xem thêm
19/07/2012 ~ 23/07/2012 - Đào tạo
Được sự cho phép và ủng hộ của Cục Phòng Chống HIV/AIDS- Bộ Y tế tại công văn số 107/AIDS-DP ngày 24 tháng 2 năm 2011 về công tác đào tạo nhân lực cho chương trình Methadone v&agrav...... Xem thêm
01/07/2012 ~ 07/01/2013 - Hỗ trợ kỹ thuật
Đê nghe bản thu phần trò chuyện với chuyên gia, xin vui lòng chọn nghe tại đây. Radio Nắng mới số 6, xin vui lòng tải tại đây....... Xem thêm