02/12/2013 ~ 03/12/2013 - Sự Kiện / Khóa Đào Tạo Của Đối Tác VHATTC
Hội nghị khoa học AIDS quốc gia lần thứ V sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội trong 2 ngày 2 – 3/12/2013.... Xem thêm
29/05/2013 ~ 31/05/2013 - Sự Kiện / Khóa Đào Tạo Của Đối Tác VHATTC
Thời gian: 29 – 31/5/2013 Địa điểm: Đại học Y Hà Nội... Xem thêm
05/01/2013 ~ 11/01/2013 - Sự Kiện / Khóa Đào Tạo Của Đối Tác VHATTC